Strategi med solide mål og plads til manøvrerum

Forsyningsselskabet skal igennem strategiprocessen, afklare om der er tale om en strategi med langsigtede mål (dynamisk), eller løbende tilpasning (inkrementel).

Det bør derfor overvejes, hvordan forsyningsselskabet skal sætte sine mål og hvilke strategimetoder der skal anvendes for at få disse mål på plads.

Det kan med fordel overvejes at arbejde med en kombination af dynamisk og inkremental strategi da:

  • Teknologien bevæger sig hurtigt
  • Værdiskabelsen af tiltagene hurtigt eroderes af skiftende behov

“Det nye”

Det nye i digitaliseringen er at teknologien, viden og regnekraften er til rådighed for at:

  • Leverer store digitaliseringsløsninger til at understøtte forretningen
  • Lagre store mængder data
  • Udlede relevante konklusioner til dybe strategiske forretningsbeslutninger for forsyningsselskaberne

Udfordringen består i at få omsat teknologi og muligheder til virkelige arbejdsopgaver og processer, som opfylder digitaliserings-målsætningerne.

Her byder ROXOE Consulting på direkte og håndgribelige kompetencer.

Referencer