IT PROJEKTLEDELSE

Genforhandling af opgradering og opgradering af CRM-løsning

ROXOE har vejledt og genforhandlet driftsaftale, samt opgraderet CRM-servicesystem af affaldskunder i Aarhus kommune.

ROXOE har derudover leveret og faciliteret sparring på en fremtidig løsning til opgraderingen, og driftsunderstøttelsen her af.