Softwareanskaffelser og udbud

Anskaffelse af afregningsystem

Herning Vand har ønsket at hjemtage deres afregningsfunktion, hvortil der er rådgivet i forhandling af aftalegrundlag med en række potentielle leverandører. Forløbet var under tidspres, alligevel blev der reduceret væsentligt på TCO (Total Cost of Ownership) samt skabt et skarpere aftalegrundlag.