DIGITALISERINGSSTRATEGI

Rådgivning om IT & Digitaliseringsstrategi

Der er givet rådgivning til udvikling af en IT og digitaliseringsstrategi, der bl.a. har sikret en ledelsesmæssig forankring på tværs af organisationen. Strategiprocessen mundede ud i en handlingsplan til en efterfølgende implementering, og IT- funktionen er blevet organisatorisk styrket, med fokus på eksekvering. Den organisatoriske snitflade er blevet afklaret, og samarbejdsgraden er blevet øget.