Business Case vedr. målerdata

digitaliseringsstrategi og kundeservicecentre

Der er analyseret potentialet for Favrskovs Forsynings kunder, vedrørende indsamling af målerdata og udsendelse af a conto og årsafregning. Dette er gjort i samarbejde med spildevandsforsyningen og privatejede vandværker. For at opnå den mest økonomiske fordelagtige løsning, blev der for hvert scenario opstillet omkostninger og gevinster for Favrskov Forsyning og de private kunder. >