Digitalisering

Rådgivning - Ledelsesfokus på digitalisering

Energi Viborg A/S har ønsket at få digitalisering højere på den ledelsesmæssige dagsorden. I den forbindelse har ROXOE Consulting ydet opkvalificering til ledergruppen vedrørende hvorledes digitaliseringen kan indarbejdes som et fast ledelsespunkt.
Leverancen har omfattet opkvalificering på centrale begreber og værktøjer i digitaliseringen, samt hands on opgaver med udgangspunkt i Energi Viborg, til praktisk implementering efter afsluttet leverance.