Ekstern projektledelse

Hos ROXOE Consulting arbejder vi med ekstern projektledelse af digitaliseringsprojekter af ethvert omfang.

Projektledelsen udføres med udgangspunkt i følgende succeskritierier

  • At tidsplanen overholdes
  • At projektets resultat er som forventet
  • At projektets økonomi holdes indenfor de fastsatte rammer

Projektledelsesmetodik

ROXOE Consulting understøtter alle former for projektledelsesmetoder som eksempelvis SCRUM, PRINCE2 og andre vandfalds- og spiralmodeller. Oftest arbejder ROXOE dog ud fra disse modeller af projektledelse:

  • PRINCE 2, som følger en struktureret metode, som oftest er opbygget af faser med faste mål og styringsprincipper efter vandfaldsmetoden. Metoden skaleres efter behov der er defineret af projektejer.
  • SCRUM, som tager udgangspunkt i en mere fleksibel projektform, hvor produktionen i projektet foregår i fastlagte sprints. Metoden anvendes både som selvstændig projektmetode, og som kombinations metode i at mere struktureret projekt.