Strategi med solide mål 

Forsyningsselskabet skal igennem strategiprocessen, afklare om der er tale om en strategi med langsigtede mål (dynamisk), eller løbende tilpasning (inkrementel).

Det bør derfor overvejes, hvordan forsyningsselskabet skal sætte sine mål og hvilke strategimetoder der skal anvendes for at få disse mål på plads.

Det kan med fordel overvejes at arbejde med en kombination af dynamisk og inkremental strategi da:

  • Teknologien bevæger sig hurtigt

  • Værdiskabelsen af tiltagene hurtigt eroderes af skiftende behov

IT GOVERNANCE

IT Governance er et styringsredskab til at danne beslutningsgrundlag for i hvilken retning I skal vende jeres strategiske fokus, i forhold til jeres daglige digitaliseringsindsats. Ved arbejdet med IT Governance udvælger man en række hovedområder, hvor en evt. ledergruppe, arbejder sammen om at etablere styringen af digitaliseringen.

Der er 5 hovedområder i arbejdet med IT Governance:

  • Strategisk overensstemmelse
  • Værdigenerering
  • Styring af ressourcer 
  • Risikostyring, sikkerhed og regelstyring
  • Performance opfølgning 

Her byder ROXOE Consulting på direkte og håndgribelige kompetencer til at få digitalisering sat på plads!