Vi kan hjælpe med

Digitaliseringsstrategi

En succesfuld digitalisering kræver et solidt strategisk afsæt, som sætter retningen for digitaliseringen i igennem strategiperioden.

IT ANSKAFFELSER

Hos ROXOE er  software anskaffelser en kerneydelse og vi tilbyder forskellige former og niveauer af software anskaffelser.

it PROJEKTLEDELSE

Som selvstændig ydelse foretages også direkte projektledelse som eksempelvis ekstern projektleder.