Hos ROXOE Consulting får hver medarbejdere udarbejdet en e-dics fra estimate.dk for at få identificeret personligheden, og hvilke styrker og svagheder hver medarbejder besidder. 

resten af vores team