Digital Darwinisme i forsyningssektoren

Digitalisering som fremtidens vinderstrategi i forsyningssektoren

Digitaliseringen ruller igennem den danske forsyningssektor med realisering af store potentialer for effektivisering af den nuværende forretningsmodel. Ikke mindst ses der store potentialer ved udnyttelse af de digitale muligheder, for innovative og nytænkende løsninger af nye måder at drive et forsyningsselskab på i det 21. århundrede.

Som darwinisme i sin klassiske form, vil digital darwinisme også tage sine ofre undervejs. Der vil være en helt naturlig selektion i forsyningssektoren, som vil frasortere de forsyningsselskaber som ikke i tide får sadlet om til den nye digitale virkelighed. De risikerer at blive overhalet af virkeligheden og risikerer at blive “lillebror” i en fremtidig fusion. Som lillebror vil man være placeret i et regulatorisk jerngreb, hvor stadigt færre frihedsgrader gør det udfordrende at bevare et levedygtig forsyningsselskab. Kort sagt, at blive udsat for evolutionær selektion eller digital darwinisme kan komme til at gøre ondt.

Med den evolutionære tankegang kommer også nogle overlevere. Overleverne vil forventeligt være de forsyningsselskaber der forstår, atløse de kendte opgaver med fokus på innovationen og nyskabelse, frem for de mere traditionelle løsninger på opgaverne. Eksempelvis dyr programmering i styrings PLC’ere til et Big Data projekt, i stedet for en data indsamling baseret helt eller delvist på nye og åbne teknologier, eller fortsat udvikling af 3 forskellige GIS løsninger på tværs af en fusioneret forsyning, i stedet for en konsolideringsstrategi.

Hvordan undgår man, som forsyningsselskab, at ende på den forkerte side af digital darwinisme?

Der er tre nøgleområder som er essentielle:

  • Fokus; Vi vil være digitale og vi vil jagte det digitale.
  • Organisering; Både i ledelsen og forankringen hos medarbejderne.
  • Kapacitet; At der skal være tid og ressourcer til at indgå i at høste de digitale gevinster.

Men først og fremmest en strategi og en eksekveringsplan for inddragelse af digitalisering for forsyningsselskabet.

Man kan godt få den tanke at alt dette er ens betydende med, at store forsyningsselskaber har lettere ved at overleve digital darwinisme. Det er bare ikke nødvendigvis tilfældet. De store selskaber har store budgetter, men også et eksponentiel stigende niveau af kompleksitet. Her er styring og fokusering ekstra vigtigt, samt optimalt prioritering af budgetterne og de knappe medarbejder ressourcer.

De mindre selskaber har mindre budgetter, men også mere manøvredygtighed og mulighed for at skabe en stærk organisering og stærke resultater i en virkelighed med mindre kompleksitet

Den strategiske planlægning og organisering omkring digitalisering er altgørende for forsyningsselskabets mulighed for flere frihedsgrader og en effektiv drift på kort og langt sigt. De forsyningsselskaber som formår dette, behøver i mindre grad at bekymre sig om en fremtidig evolutionære selektion og kan i højere grad glæde sig til den nye digitale virkelighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *